Term of Service | About Us | Get in Touch
Promo Catalog
Home Product MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino

MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino

MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino

(Rating : 0.0 from 0 Review)

US $ 49.00 US $ (- 0%)

Category :


To buy or view latest promo click :

PRODUCT DETAIL

Details about product MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino are here :

MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino Image 2 - MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino Image 3 - MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino Image 4 - MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino Image 5 - MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino Image 5 - MLX90621 GY 906LLC Cảm Biến 4*16 Hồng Ngoại Array Module Cảm Biến Nhiệt Độ 4X16 IR ARRAY GY 906LLC 621BAB Cho Arduino

Other Products :

US $